Hotline: 0909 932 932     Hotline: 0919 932 932

Tìm hiểu về Sên Nhông Dĩa

24/03/2019 | Cập nhật bởi : admin | Lượt xem : 201

Khi nói về Sên Nhông Dĩa thì ta đã biết đó là bộ phận chính của hệ thống truyền động xe số. Am hiểu và vận dụng tốt cũng là một cách khai thác sức mạnh của chiến mã sắt. Chúng ta cùng tìm hiểu về bộ 3 chiến binh này qua bài viết ngày hôm nay nhé.

Bộ 3 Sên Nhông Dĩa với nhiệm vụ truyền lực kéo từ máy qua bộ phận cốt nhông thông qua Sên hay còn gọi là xích tải đến Đĩa hay còn gọi là nhông sau làm xe chuyển động. Độ lớn của lực và tốc độ quay phụ thuộc vào cấp số của bộ ly hợp của xe. Sau đây là một số thông tin kỹ thuật giúp chung ta dễ dàng lựa chọn cho mình bộ 3 quyền lực.

Sên Nhông Dĩa – Bộ 3 quyền lực trên chiến mã

Sên: Một số thông số phổ biến hiện nay là 420/428D/428HD vậy thông số này có ý nghĩa gì?
Với sên 428D :
– 4: là khoảng cách giữa hai lỗ của lá sên, được tính theo đơn vị là Pitch (1 pitch = 1/8 inch = 3.175mm) là 4×3.175 = 12.7mm
– 28: là khoảng hở giữa 2 lá sên bên trong, tính theo công thức 2.8/8 inch = 8.89mm.
Đây là thông số của sên mà chúng ta hay gọi là sên 9mm.
Tương tự với sên 420, khoảng cách giữa 2 mắt sên cũng là 12.7 mm và khoảng hở giữa 2 lá sên là 2.0/8 inch = 6.35mm là loại sên 7mm chúng ta thường gọi.
Vậy còn 428HD khác gì 428D, 428HD là dòng sên tương tự 428D, nhưng độ dày sên được tăng lên 0.3mm tới 0.5mm hay còn gọi là sên 10mm chúng ta hay gặp.

Nhông trước: 428 – 13T, 428 – 15T, …
Nhông sau (hay còn gọi là đĩa tải): 428 – 41T, 428 – 39T, 428 – 40T,…
Các thông số của nhông trước và nhông sau thì 428 là phù hợp với loại sên 428, và các thông số 13T/ 14T, 15T hay 41T/ 39T/ 40T, là số răng của nhông.

Vậy ngoài việc nắm rõ các thông số trên để lựa chọn ra bộ 3 quyền lực cho chiến mã của mình theo thông số hãng đề xuất thì chúng ta còn có thể áp dụng vào việc gì? Đó chính là thay đổi tỷ số truyền Sên Nhông Dĩa.

Tỷ số truyền Sên Nhông Dĩa được tính bằng công thức số răng nhông sau chia cho số răng nhông trước, Ví dụ tỉ số truyền của 13 – 41 là 41/13 = 3.15384615385.
Vậy thay đổi tỷ số truyền quyết định ở việc lên răng hoặc xuống răng nhông trước hoặc nhông sau. Lưu ý tỷ số truyền thay đổi ko nên quá 8%.

  • Nhông trước: Thêm răng nhông truớc = xe vọt hơn ở tốc độ cao (tăng hậu). Bớt răng nhông truớc = xe chạy bốc hơn trong khi đề pa (tăng đề).
  • Nhông sau: Bớt răng dĩa sau = xe vọt hơn ở tốc độ cao (tăng hậu). Thêm răng dĩa sau = xe chạy bốc hơn trong khi đề pa (tăng đề).

Tính % thay đổi tương ứng = (( (số răng dĩa mới /số răng nhông mới) / (số răng dĩa củ /số răng nhông củ) ) – 1) * 100
Ví dụ: tỷ số truyền 13 – 41 thành 13 – 40 = ( ( (40/13) / (41/13) ) – 1 ) * 100 = -2.43%

Hi vọng sau bài viết này sẽ giúp các bạn lựa chọn đúng cho xế yêu bộ nhông sên dĩa phù hợp, hay quyết định thay đổi kỹ thuật với Tỷ số truyền. Bài viết dựa trên kiến thức bản thân và sưu tầm trên internet. Rất vui nhận được ý kiến đóng góp của các bạn .